กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"


นางกฤษณา แสนสอาด
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

04716
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
รวมทั้งหมด
34
44
120
4716

เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

facebook เทศบาลนครขอนแก่น

บุคลากรกองวิชาการ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก